Snijders Uitvaartzorg

De uitvaartbranche kenmerkt zich door een strakke regie, het hanteren van regels en het uitvoeren van kenmerkende procedures. Hoewel er veel mogelijk is, blijft het voor een uitvaartorganisatie een grote uitdaging om duidelijk te maken, dat je het anders doet en een eigen koers vaart. “Wij willen van het grijze imago af en laten zien dat het ook anders kan” is de opdracht welke eigenaren Thomas en Jacqueline ons hebben meegegeven.

Waar je veel zaken in deze bedrijfstak niet kan veranderen, hebben wij gemeend zaken toe te voegen. We gaan Snijders Uitvaartzorg als het ware onder de loep leggen en zoeken toenadering door het vertellen van verhalen. Zo hebben we ‘Vogel Frans’ die de verbinding gaat maken tussen de beleving van kinderen en hun ouders en gaat ‘Chauffeur Piet’ de mensen meenemen in zijn wereld, als bestuurder van de rouwauto. Verder wordt het imago van het bedrijf anders ingezet, waarbij we toch gaan afwijken van de gebaande paden.

Nieuwe Website!